Waarom investeren in Talent?

Uit onderzoek blijkt dat Human Capital significant invloed heeft op het uiteindelijke resultaat. Als de organisatie onvoldoende voldoet aan de fundamentele behoeften voor motivatie van haar medewerkers, zal dit direct gevolgen hebben. Opmerkelijk is dat het beeld dat bestuurders hiervan hebben in nagenoeg alle gevallen niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Key to Success

Binnen de vakgebieden Organisatiewetenschap en Organisatiepsychologie is algehele consensus over het feit dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers significant waardevoller zijn voor de organisatie. Tevens is consensus over het feit dat motivatie en gedrag gekoppeld zijn aan resultaat. 

Kortom, Human Capital is the Key to Success. 

Beter Resultaat

Vergroot uw positie in de markt of in uw vakgebied door gebruik te maken van de huidige kennis, professionele onderzoeksinstrumenten en betrouwbare kwantitatieve meetmethodieken. Feitelijke informatie van de behoeften van uw medewerkers neemt de risico's op een onjuiste interpretatie weg.

Een goed fundament gebaseerd op feiten over welke motieven nodig zijn voor wenselijk gedrag leidt met zekerheid tot betere resultaten.